Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Neyin ana malzemesi olan kamışlar Hatay ilimizin Asi ırmağı kenarından kesilir. Yaklaşık 6 ay süren bir kurutma işlemi uygulanır. Bu kurutma işleminde kamışlar altlarına ağır bir cisim bağlanarak sallandırılır. Bu yerin serin olmasına özen gösterilir. Kamışlar kuruma işleminden sonra uygun ölçüleri belirlenerek tesviyesine başlanır.Kamışın varsa eğriliği düzeltilir.Bu işlemde buhar kullanılması daha iyidir.Başpare takılmasından sonra neylerin sesleri akort makinesi ile belirlenir.Bu belirleme sonrası neyi açma işlemi yapılır.Ney açma işinden sonra yağlanır.Bu aşamadan sonra neyzenler kendi neylerinin bakımını yapmalıdır.

Oymacılık

Oymacılık,ağaç,taş vb.cisimlerin yüzeylerini çeşitli araçlar yardımıyla keserek veya delerek işleme sanatıdır.Bu işlerle uğraşan sanatkarlara 'oymacı' denir. Ahşap oymacılığı veya süsleme sanatı ilk evrelerinden itibaren insanoğlunun kendini ifade etmek için kullandığı sanat türlerinden biridir.Yaşadığı ortamı ve kullandığı eşyayı göze hoş gelecek şekilde tasarlamak,süslemek ve onu sanat anlayışı ile biçimlendirmek insan oğlunun en önemli...

Ayakkabıcılık

Ayak giyeceği olarak tanımlanan ayakkabı, ayak ve kabı tamlamasının daha sonradan birleşik kelime özelliği kazanmış şeklidir.Eski Anadolu Türkçesinden 18. yüzyıl Osmanlı Türkçesine kadar dilimizde ayak kabı tamlaması bulunmakta birlikte ayakkabı kavramı kap kelimesiyle ifade edilmekteydi.19. yüzyıla gelindiğinde ise birleşik kelime olarak ayakkabı kelimesi ortaya çıkmış ve 1810'da Beykoz Ayakkabı Fabrikası'nın kuruluşundan sonra Türkçe...

Bakırcılık

Bakır eski çağlardan beri insanoğlunun günlük yaşamında süs eşyası silah ev eşyası olarak kullanılmış ve bu ihtiyaçlar uygarlık düzeyine göre gelişip değişmiştir.Bakır kızıl rengi ve kolayca işlenir olmasından dolayı her devirde kullanım alanı bulmuştur.Zaman içinde bakırın yerini daha dayanıklı madenler almıştır.Ancak içindeki diğer metallerin ayrıştırılabilmesi temin edecek teknolojinin gelişmesi bakırın insan hayatında yeniden önem...

Bıçakçılık

Bıçak insanoğlunun eski tarihlerden itibaren vazgeçemediği aletlerden biri olmuştur.Öncelikle ihtiyacı karşılamak için yapılırken ortak aklın gelişmesiyle bıçak işin estetik boyutu düşünülerek sanat ve zevk sahibi kişiler tarafından ağız ve sap kısımlarında kullanılan malzemeler üzerine işlenen nakış ve figürlerle sanatsal bir değer kazanmıştır. Hatay'da bıçak sapı imali için kasap veya kelle satan köylüden alınan boynuz kullanılırdı.Aylin...

Buğday Sapı Örme

Hatay'ın çeşitli bölgelerinde yaklaşık bir buçuk asırdır devam eden buğday sapı örücülüğü günümüzde daha çok Altınözü'nün Altınkaya beldesinde yapılmaktadır.Buğday sapı örmeyle elde edilen en önemli ürün bulgur savurma kabı olarak kullanılan Cimemdir.Cimem yapılan işle okadar özdeşleşmiştir ki artık bugün buğday sapı örücülüğüne Cimem örücülüğü denmektedir.Günümüzde bağday sapı örücülüğü ile elde edilen ürünler turistik malzeme olarak...
erotik